Wizyta  studyjna dla nauczycieli doradców zawodowych ze szkół z terenu powiatu puckiego w siedzibie

AL Piekarnia-Cukiernia  Sp. z o.o. sp.k. ul. Złota 50

w Karwi

     W dniu 28.11.2018 r. o godz. 10.00 zaplanowana jest wizyta  studyjna dla nauczycieli doradców zawodowych ze szkół          z terenu powiatu puckiego w siedzibie AL Piekarnia-Cukiernia  Sp. z o.o. sp.k. ul. Złota 50 w Karwi połączona z warsztatami       w ramach organizowanego przedsięwzięcia pn.: ”Doradź mądrze” – cykl warsztatów skierowanych do nauczycieli doradców zawodowych, mających na celu poszerzenie ich wiedzy  z zakresu metod   i narzędzi pracy z uczniem. Warsztaty pn.: „Rynek pracy – jak go analizować? ” poprowadzą doradcy zawodowi z WUP  Gdańsku i PUP w Pucku.

Podczas spotkania zostaną również wręczone zaświadczenia dla nauczycieli uczestniczących w poprzednim szkoleniu na temat opracowania i wdrażania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego według nowych przepisów prawnych zarówno    w szkołach podstawowych jak i ponadpodstawowych, prowadzonym przez Adrianę Kloskowską z Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Impuls do rozwoju edukacji. Szkolenie to sfinansowano z projektu:  „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach  działań wspierających sieć doradców edukacyjno – zawodowych z terenu Powiatu Puckiego.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału w kolejnym bezpłatnym przedsięwzięciu.

      

                                            Powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego Justyna Thiel