Organizacyjno – szkoleniowe spotkanie sieci doradców edukacyjno – zawodowych ze szkół z terenu powiatu puckiego

W dniu 16.10.2019r. w Hotelu „Rivier Style” w Redzie odbyło się organizacyjno – szkoleniowe spotkanie sieci doradców edukacyjno – zawodowych ze szkół z terenu powiatu puckiego.

Na spotkaniu omówiono zaplanowane  na rok szkolny 2019/2020 działania z zakresu doradztwa zawodowego oraz zaprezentowano zawody i kwalifikacje, które mogą zdobyć uczniowie podejmujący naukę w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat pucki.

Część szkoleniowa przygotowana przez Instytut Badań Edukacyjnych obejmowała Seminarium Informacyjne Zintegrowany System Kwalifikacji – czym jest i dlaczego jest potrzebny? i realizowana była  w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych     i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier  w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”. Dziękujemy prelegentom za ciekawe i merytoryczne zaprezentowanie zebranych  i uporządkowanych wszystkich poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w jednej bazie – rejestrze kwalifikacji, a także za proponowane ćwiczenia angażujące grupę doradców.