WARSZTATY SZKOLENIOWE pt.: "NOWOCZESNY DORADCA"

 

W piątek 03.11.2017 roku w budynku PCKZiU w Pucku odbyły się warsztaty szkoleniowe pt.: „Nowoczesny doradca” przeznaczone dla doradców edukacyjno - zawodowych pracujących w szkołach na terenie powiatu puckiego. W ramach szkolenia uczestnicy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z następującymi blokami tematycznymi:

- Nowoczesne podejście do ucznia w poradnictwie kariery, ze wskazaniem różnorodnych narzędzi doradczych ( testy, kwestionariusze),

- Szkoła jako przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej. Sytuacja współczesnego rynku pracy – zawody deficytowe i nadwyżkowe,

- Metody pracy z uczniami, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpraca z rodzicami oraz współpraca doradców edukacyjno – zawodowych w ramach sieci doradców.

Szkolenie „Nowoczesny doradca” prowadziła Pani Aleksandra Mięczakowska z Centrum Doskonalenia Stimulus.

Część kwoty za szkolenie zostanie pokryta ze środków pochodzących z projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic  i uczniów ZSP Kłanino i PZKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Mam nadzieję, że uczestnicy warsztatów szkoleniowych są zadowoleni z uzyskanych informacji i z niecierpliwością czekają na materiały w formie elektronicznej od osoby prowadzącej, które ułatwią doradcom wybór narzędzi i pracę na zajęciach z uczniami w szkołach.

 

Koordynator Powiatowy ds. doradztwa zawodowego  Justyna Thiel