Warsztaty z „Metod coachingowych w pracy nauczyciela”

                       W dniu 07 lutego 2017 roku Powiatowy Zespołu Wsparcia Doradztwa  Edukacyjno –    Zawodowego uczestniczył  w warsztatach „Metody coachingowe w pracy nauczyciela”. Spotkanie poprowadziła Anna Nieżurawska – certyfikowany Coach i trener z Centrum Doskonalenia Stimulus. Warsztaty pokazały, w jaki sposób różne rodzaje komunikacji (parafrazowanie, pytania otwarte) wpływają na proces dydaktyczny i wychowawczy, zmieniając postawę ucznia, czyniąc go odkrywcą i poszukiwaczem wiedzy. Spotkanie udowodniło, iż metody coachingowe są pomocnym  narzędziem w pracy nauczycieli i doradców  zawodowych w kontaktach z uczniami  i  ich rodzicami oraz z współpracownikami.  Uczestnicy  ćwiczyli  różnorodne formy komunikacji,  odkrywanie   mocnych  stron  w  sobie  i innych, stosowanie pętli coachingowej: pytam, słucham, odzwierciedlam.