Szkolenie pt.: „Jak wprowadzać uczniów w dorosłość by poczuli apetyt na życie?

Doradztwo zawodowe w codziennej

praktyce szkolnej”

W dniu 06.11.2019r. w PCKZiU w Pucku odbyło się spotkanie sieci doradców edukacyjno – zawodowych ze szkół                  z terenu powiatu puckiego o charakterze szkoleniowym. Szkolenie pt.: „Jak wprowadzać uczniów w dorosłość by poczuli apetyt na życie? Doradztwo zawodowe w codziennej praktyce szkolnej”, które prowadziła Pani dr Adriana Kloskowska z firmy szkoleniowej „Impuls do Rozwoju”, zostało sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach projektu UE „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego”.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób modelować zachowania i postawy dzieci i młodzieży                   w codziennych sytuacjach  szkolnych i domowych, by kształtować umiejętności niezbędne do radzenia sobie                       w dorosłym życiu. Ponadto poznali i przećwiczyli wybrane narzędzia krytycznego myślenia. Dowiedzieli się jak można je wykorzystać w pracy z młodzieżą.

Na spotkaniu przedstawiono również propozycje organizacji „dni otwartych” w PZKZiU w Pucku w atrakcyjnej dla uczniów szkół podstawowych formie warsztatów. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom szkolenia za udział                              i zaangażowanie.