W ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 realizowane są działania mające na celu podniesienie poziomu kształcenia w branżach kluczowych powiatu puckiego w szkołach zawodowych. Jednym z takich działań są zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowane przez doradców zawodowych. Uczniowie dowiedzą się na nich m. in. o sposobach poszukiwania pracy, wiedzy o zawodach, rozwijaniu kompetencji wymaganych od pracownika czy prowadzenia i zakładanie działalności gospodarczej. Młodzież uczestniczy w zajęciach zarówno grupowych jak i indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w Powiatowym Zespole Szkół  im. Stanisława Staszica w Kłaninie oraz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

0825172
0825172
IMG_7809
IMG_7809
IMG_7808
IMG_7808
WP_20170523_001
WP_20170523_001
WP_20170523_002
WP_20170523_002
WP_20170515_001
WP_20170515_001