Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej      w Pucku na rok szkolny 2018/2019

Doradcy zawodowi z PPP w Pucku (A. Zielińska, I. Heyducka, E. Korzeniewska) proponują korzystanie      z następujących form wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego:

- warsztaty "Orientacja zawodowa" - warsztaty dla uczniów klas VII szkoły podstawowej,

- warsztaty "Wybór drogi zawodowej" - warsztaty dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnych, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie warsztatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej: http://www.poradniapuck.pl - w plikach do pobrania,

- indywidualne konsultacje dla uczniów mających trudności z wyborami edukacyjno - zawodowymi, chcących sprecyzować swoje zainteresowania, preferencje, predyspozycje zawodowe: diagnoza, rozmowy doradcze - po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie PPP w Pucku tel. 58 673 25 69.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty.

Powiatowy Koordynator ds doradztwa edukacyjno - zawodowego Justyna Thiel