Notatka ze spotkania nauczycieli - doradców edukacyjno –zawodowych ze szkół z terenu powiatu puckiego w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego

 

     W dniu 14.02.2018 r. w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego odbyło się spotkanie nauczycieli - doradców edukacyjno –zawodowych ze szkół z terenu powiatu puckiego. Na spotkaniu omówione zostały wnioski          z badań dotyczących preferencji  edukacyjno – zawodowych, które były przeprowadzone wśród uczniów klas III gimnazjalnych ze szkół z terenu powiatu puckiego oraz planowane działania promujące doradztwo zawodowe, podejmowane we współpracy                z doradcami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pucku  oraz doradcami ze szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto nauczyciele doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pucki zaprezentowali pomysły na przeprowadzenie  zajęć z uczniami z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w oparciu o środki dydaktyczne, opracowane i udostępnione do wykorzystania na zajęciach z uczniami. Była to planszowa gra dydaktyczna opracowana przez nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz prezentacje multimedialne i filmiki zawodoznawcze przygotowane przez nauczycieli                        z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Wszystkie materiały będą udostępnione na stronie internetowej www.doradztwopuck.pl w zakładce dla doradców. Zachęcam do wykorzystania ich podczas zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego z uczniami, by w sposób aktywny i angażujący przedstawić im różne możliwości kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych.

 

 

       Powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego  Justyna Thiel