Poniżej znajdują się filmy omawiające konkretne zawody. Zostały zrealizowane jako nagroda dla szkół zawodowych i współpracujących z nimi pracodawców – laureatów konkursu „Szkoła dla rynku pracy”.
więcej filmów o podobnej tematyce znajdziesz "tutaj"...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020