Rekrutacja na bezpłatne szkolenie „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego ORE ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenie „Planowanie rozwoju zawodowego uczniów”, które odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry doradców edukacyjno-zawodowych przygotowanych do wdrożenia wypracowanych w projekcie „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” rozwiązań w szkołach i placówkach.

Na tym szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat: struktury i przydatność nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie, suplementów do dyplomu i świadectwa w pracy doradcy zawodowego oraz zastosowania ścieżek rozwoju zawodowego w pracy doradcy zawodowego. Wiedza i doświadczenie uzyskane po ukończeniu tego szkolenia pozwoli jego uczestnikom na szersze stosowanie ww. zagadnień w codziennej pracy doradcy. Przygotowanie kadr trenerskich do prowadzenia wśród doradców zawodowych szkoleń z zakresu wykorzystania w pracy doradczej produktów powstałych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” (podstawy programowe kształcenia w zawodach, suplementy do dyplomów i kwalifikacji, ścieżki rozwoju zawodowego).

Szkolenie odbędzie się w terminie:

28-30 sierpnia 2018 r. – I grupa

30 sierpnia – 1 września 2018 r. – II grupa

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz rekrutacyjny (https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3825) – nie później niż do dnia 12.08.2018 r. godz. 23.55.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i w całości prowadzony w trybie stacjonarnym.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w doskonaleniu jest bycie trenerem przeszkolonym w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go w formie on-line.

Uwaga! 

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

O zakwalifikowaniu się na doskonalenie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu zadecyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność nadsyłania zgłoszeń.

W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby osób przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.

 

Więcej informacji:

Anna Kamont, email: anna.kamont@ore.edu.pl, telefon: (22) 345 37 28