Spotkanie z siecią nauczycieli doradców  edukacyjno - zawodowych         z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

   W dniu 16.05.2019 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się spotkanie z siecią nauczycieli doradców  edukacyjno - zawodowych z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Nauczycielki ze szkół prowadzonych przez Powiat Pucki: Justyna Thiel – nauczyciel z SOSW w Pucku i powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego oraz Ewa Koss Wrosz – nauczyciel, doradca zawodowy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie przeprowadziły część szkoleniową na temat inspirujących narzędzi w doradztwie zawodowym: Escape room i gra edukacyjna „Kłaninka”. Zaprezentowały w jaki sposób tworzyć escape roomy           z doradztwa edukacyjno – zawodowego na przykładzie funkcjonujących w czasie Powiatowych Targów Edukacji         i Pracy w Pucku pokojów zagadek pod hasłem „ Zawodowe ABC i nie tylko…” oraz „Festiwal zawodów”.    Omówiły również w jaki sposób konstruować gry edukacyjne dla młodzieży przekazujące wiedzę na temat oferty szkół ponadgimnazjalnych i jak je efektywnie wykorzystywać podczas zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi a także było okazją do promowania Powiatu Puckiego nie tylko w naszym województwie, ale także poza nim. Dziękujemy P. Barbarze Szymańskiej – wojewódzkiemu konsultantowi ds. doradztwa zawodowego z CEN w Gdańsku za zorganizowanie spotkania.