Konferencja

"Okiem praktyka - inspirujące trendy w doradztwie zawodowym"

W dniu 20.09.2018 r. nauczycielki ze szkół prowadzonych przez Powiat Pucki -  p. J. Thiel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pucku, powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego          i p. E. Koss Wrosz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, nauczycielka matematyki i doradca zawodowy - promowały Powiatowy Zespół Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego działający na terenie Powiatu Puckiego.

Na konferencji pt.: "Okiem praktyka - inspirujące trendy w doradztwie zawodowym", która odbyła się     w tym dniu w CEN w Gdańsku zaprezentowały pomysły na uatrakcyjnienie zajęć  z młodzieżą - Escape Room: "Zawodowe ABC i nie tylko..." oraz grę edukacyjną "Kłaninka". Prezentacje multimedialne dotyczące tych autorskich środków dydaktycznych już wkrótce.

Wymienione wyżej działania realizowane były w ramach projektu „Podniesienie zdolności do  przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP  Kłanino i  PCKZiU w  Pucku  kształtujących  się                            w branżach  kluczowych  dla  powiatu  puckiego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020".

received_1822449904470256(1).jpeg
received_239903563365448.jpeg
received_568204333680463.jpeg
received_324270308332556.jpeg
received_2051323358511738.jpeg