Konferencja pt. „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania” 

Konferencja organizowana jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach wdrażania Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego stanowiącego zobowiązanie Samorządu Województwa Pomorskiego wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.

Tegoroczna konferencja jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji międzykulturowych w poradnictwie zawodowym i  będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy oraz wymiany doświadczeń, a także nawiązania i zacieśnienia współpracy między instytucjami i  podmiotami zajmującymi się poradnictwem zawodowym w naszym regionie. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wysłuchania inspirujących wykładów a także włączenia się do debaty w ramach panelu dyskusyjnego.

Konferencja odbędzie się 24 maja 2018 r. w godz. 11.00 – 15.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27.

Program konferencji i karta zgłoszenia są dostępne do pobrania na stronie internetowej WUP

w Gdańsku: www.wup.gdansk.pl.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesłać w terminie do 18 maja b.r. na adres                                 

e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl