Spotkanie "Rola pracodawców w szkolnictwie zawodowym w powiecie puckim - rok po debacie"

        W  dniu  21.03.2017 roku  odbyło się spotkanie przedsiębiorców,  przedstawicieli szkół zawodowych  oraz  innych instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym w Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku.

 

      Zebranych gości przywitał Jarosław Białk - starosta powiatu puckiego. Pan Adam Krawiec - dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - przedstawił strategię rozwoju szkolnictwa zawodowego w Województwie Pomorskim, podkreślając w nim rolę samorządów lokalnych. Dalsza część wystąpienia dotyczyła problemów,  które  się  pojawiają podczas współpracy przedsiębiorców i pracodawców.  Dyskutowano m. in.   o trudnościach w tworzeniu klas patronackich  i organizacji stażów. Poruszył również rosnącą rolę tzw. kompetencji miękkich w coraz bardziej dynamicznym i zmiennym rynku pracy w Polsce.

       Pani Renata  Ropela -  dyrektor  Centrum  Edukacji Nauczycieli w Gdańsku  -  przedstawiła zagadnienia związane  z współpracą nauczycieli  zawodu z  rynkiem  pracy.   Poruszono  również  kwestie  związane  z  reformą  edukacyjną  w szkolnictwie zawodowym - nowa podstawa programowa oraz zmiany w klasyfikacji zawodów.

        Zastępca dyrektora  Powiatowego  Urzędu Pracy w Pucku - Pani Hanna Czapp ­­ -  przedstawiła specyfikacje rynku pracy w  powiecie puckim  -  które zawody  i umiejętności są pożądane przez lokalnych przedsiębiorców, a na które nie ma zapotrzebowania.

        Podczas dyskusji  poruszono  ważne problemy,   jakie  pojawiają  się  we  współpracy  pomiędzy  pracodawcami, a  szkołami  zawodowymi.  Zaakcentowano  również osiągnięcia  jakie  udało  się  wypracować  pomiędzy  placówkami edukacyjnymi a firmami.

        Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem. W zebraniu wzięły udział 22 osoby.