Zapraszamy uczniów do udziału w bezpłatnych warsztatach

 

Zadanie publiczne „Sopocki radioodbiornik - warsztaty popularyzujące wiedzę z zakresu elektroniki programowania” realizowane przez Sopocki Radioodbiornik- grupę inicjatywną na rzecz rozwoju technologii radiowej  a finansowane w ramach programu Akumulator Społeczny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich to kontynuacja poprzedniego projektu realizowanego w 2016r. W porównaniu do poprzedniego projektu zawiera on bardziej zaawansowane działania oraz dodatkowy moduł warsztatu z montażu materiału audio na potrzeby radia. Projekt to 20 godzinne cykle zajęć warsztatowych, podczas, których uczestnicy samodzielnie przygotują i zmontują materiał audio oraz wykonują odbiorniki radiowe do odbioru stacji FM oraz  stacji internetowych. Uczestnicy korzystać będą z nowoczesnych podzespołów łącząc je w innowacyjny sposób. Celem głównym zadania jest podniesienie praktycznych umiejętności montażu urządzeń elektronicznych. W tym odbiorników radiowych połączonych z siecią internetową, przez zdolnych uczniów szkół zawodowych i techników.

Uczestnicy zobaczą jak wygląda tworzenie audycji radiowej na żywo, a następnie samodzielnie przygotują krótki materiał na temat swojej szkoły i udziału w projekcie. Następnie z naszą pomocą dokonywać będą korekty i montażu audycji, tak by była gotowa do publikacji.

Zajęcia prowadzić będą członkowie grupy inicjatywnej wyspecjalizowanej w swoich dziedzinach:

Wojciech Treder - animator radiowiec, projektant przemysłowy, prowadził warsztaty w poprzedniej edycji projektu w 2016 r

Ryszard Wójtowicz - elektronik, prowadził warsztaty w poprzedniej edycji projektu w 2016 r.

Maksymilian Kohyt – radiowiec, muzyk związany ze sceną elektroakustyczną

Termin: 16.10 – 24.11.2017

Zajęcia: RAZ W TYGODNIU W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH

Miejsce: SOPOT UL.REJA 13-15 LUB NA TERENIE SZKOŁY NA TERENIE TRÓJMIASTA

Oferujemy: zwrot kosztów dojazdu

Zapisy drogą e-mailową: wojciech.treder@sopocki.com