Spotkanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego 

Powiatowy koordynator ds. doradztwa edukacyjno - zawodowego zaprezentował 2 narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych: „Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych„ oraz ‘Test zainteresowań”. Pierwszy może posłużyć do diagnozy uczniów szkół gimnazjalnych, drugi natomiast jest skierowany dla szkół ponadgimnazjalnych  i  osób dorosłych.   Przedstawiono podstawy teoretyczne testów oraz w jaki sposób należy obliczać   i interpretować uzyskane wyniki.

 

Drugą część spotkania poprowadziła Pani Ewa Koss, doradca zawodowy ZSP   w  Kłaninie. Omówiła  ofertę  edukacyjną  szkoły  w  której  pracuję  –  m. in. w jakich zawodach szkoła kształci oraz o lokalnych firmach, z którymi szkoła nawiązała współpracę i w których jej uczniowie mogą zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

 

Na zakończenie spotkania Pani Ewa Koss przedstawiła główne założenia projektu Erasmus+:   „Ocenianie   kształtujące   jako   innowacyjny   element   procesu    nauczania w modułowym kształceniu zawodowym ZSP w Kłaninie”. Za  znakomite  wyniki  oraz udział w projekcie szkole przyznano tytuł: „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” przyznawanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i Fundacji „Fundusz Współpracy” dla najlepszych szkół w Polsce.

Untitled-1
Untitled-1
2-1
2-1