II spotkanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego

W Powiatowym Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku odbyło się drugie spotkanie robocze Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.

 

W czasie spotkania przedstawiono wstępny harmonogram prac zespołu, a także zaprezentowano jego stronę internetową. Odbyła się też dyskusja o tym, czym kieruje się młodzież wybierając szkoły, w których chce się edukować. Ważną informacją jest, że Zespół Wsparcia Doradztwa Edukacyjno  – Zawodowego  może liczyć  na  pomoc  puckiego  cechu  – m. in.  przy współpracy z pracodawcami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020