Relacja ze spotkania sieci konsultantów powiatowych w dniu 23.08.2017r. w CEN w Gdańsku

Na początku spotkania Pani Barbara Szymańska podsumowała badania monitorujące sieć oraz ewaluację sieci za poprzedni rok szkolny. Przedstawiła informację              o planowanych szkoleniach i wydarzeniach dotyczących doradztwa zawodowego, między innymi ofertę form doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego/doradców zawodowych na rok szkolny 2017/2018.

Rejestracja na platformie CEN Link do oferty:

https://oferta.cen.gda.pl/oferta/wdrozenie-i-realizacja-nowych-podstaw-programowych-ksztalcenia-w-zawodach-grant-ko-gdansk-edycja-i/

Inne szkolenia, warsztaty, seminaria:

Pomorska Sieć Doradców Edukacyjno – Zawodowych – spotkanie informacyjne, 13.09.2017r. godz.16.00-17.30, CEN Gdańsk, sala 316

Wykorzystanie multimedialnych narzędzi diagnostycznych w praktyce doradcy zawodowego – narzędzia psychometryczne w wersji komputerowej – warsztat, 25.11.2017r. godz. 9.00 – 14.00 (sobota) CEN Gdańsk, sala 113

W ramach spotkania Pani Agnieszka Marusiak, doradca zawodowy z Centrum Rozwoju Talentów z Gdańska przedstawiła doświadczenia w zakresie pracy z radami pedagogicznymi, w szczególności filozofię i sposób myślenia, na których oparta była koncepcja spotkań z radami pedagogicznymi, spostrzeżenia dotyczące potrzeb nauczycieli oraz omówiła sposoby na wsparcie nauczycieli i wzbudzenie ich zainteresowania oraz zaangażowania do współpracy w zakresie doradztwa w szkole.              ( dodatkowe informacje na temat Centrum na stronie www.centrumtalentow.pl ).

Kolejnym elementem spotkania byłą prezentacja Pana Jarosława Sikorskiego ze Stowarzyszenia Morena, który opowiedział o tym jak tworzone są punkty SPIinKa          w szkołach w ramach projektu pt. „Szkolne Punkty Informacji i Kariery - doradztwo zawodowe dla uczniów”. W projekcie duży nacisk kładzie się na zaangażowanie       w procesy doradcze uczniów, którzy przy wsparciu doradcy zawodowego uczą się zdobywać i udzielać informacji o edukacji i pracy oraz prowadzą warsztaty dla swoich rówieśników. Jest to ciekawy pomysł na innowacyjne prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach.

Następnie Pan Leszek Szmidtke zaprezentował projekt „Przedsiębiorczość niejedno ma imię”. Projekt nastawiony jest na budowanie współpracy szkół z biznesem            i umożliwia młodzieży wizyty w różnorodnych przedsiębiorstwach w celu zapoznania ich ze środowiskiem pracy, realiami zawodów i stanowisk pracy, kulturą organizacyjną firm. Wizyty te są też okazją do spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. (dodatkowe informacje na stronie www.inspirujaceprzyklady.org.pl ).

                                                                                                                                            

Justyna Thiel