Powołanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego

11 października 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Pucku odbyło się spotkanie doradców zawodowych ze szkół  Powiatu  Puckiego.  W  jego  trakcie  powołano  do  życia  Powiatowy Zespół  Wsparcia  Doradztwo Edukacyjno – Zawodowego. W  jego skład weszli doradcy z  poszczególnych szkół  oraz  pozostałe   osoby    uczestniczące w spotkaniu. Celem pracy zespołu będzie współpraca i wymiana doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjnym i zawodowym.

W czasie  spotkania zaprezentowano też przykładowy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego  (dla  szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych będą one inne) oraz ustalono zawartość  strony internetowej zespołu.  Znajdzie się na niej m.in.: lista szkół ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu, baza pracodawców, informacje  o szkoleniach  dla doradców,  katalog  zawodów i mapa kwalifikacji ze szczególnym  uwzględnieniem  indywidualnych  ścieżek  edukacji  i kariery zawodowej.

Na spotkaniu ustalono również , że zespół zajmie się organizacją targów pracy, debat tematycznych oraz Festiwalu Zawodów.

Dodajmy, że powołanie  Zespołu  Wsparcia  Doradztwa  Edukacyjno  –  Zawodowego  wynika m.in. z zapisów Strategii Rozwoju Ziemi Puckiej. W dokumencie podkreślono wagę tworzenia i rozwoju lokalnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz włączenia się do regionalnego (wojewódzkiego) systemu doradztwa.

19 pazdziernika 2
19 pazdziernika 2
19 pazdiern
19 pazdiern
19 pazdernika
19 pazdernika
19 pazdziernika
19 pazdziernika