IMG_1829_edited
IMG_1829_edited

2-1
2-1

IMG_1829_edited
IMG_1829_edited

1/5
Informacje ogólne

Witamy na stronie, które wspiera uczniów,  rodziców i doradców  zawodowych  z Powiatu Puckiego w doradztwie edukacyjnym i zawodowym. Serwis internetowy tym samym realizuje założenia projektu pod nazwą „Podniesienie zdolności do  przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów PZS  Kłanino i  PCKZiU w  Pucku  kształtujących  się   w branżach  kluczowych  dla  powiatu  puckiego w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020". Głównym celem projektu jest  podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

W dniu 11.10.2016 r. w Starostwie Puckim odbyło się spotkanie doradców zawodowych. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie przegłosowano powołanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Doradcy zawodowi z poszczególnych szkół oraz inne osoby uczestniczące w tym spotkaniu weszły w skład Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego w Pucku. Głównym celem  zespołu jest  współpraca  i wymiana doświadczeń osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Kontakt:​

Udało się! Wiadomość dotarła.

Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizował przedsięwzięcie „Projekt Kariera – Wybieraj Mądrze”, w ramach którego doradcy zawodowi rozmawiali z pomorską młodzieżą podczas spotkań online. W wiosennych webinarach udział wzięło 20 szkół i placówek edukacyjnych. Tylko w maju i kwietniu zgromadził on 2,7 tys. uczniów, kolejne edycje zaplanowano na jesień. WUP w Gdańsku już teraz zaprasza na kolejne spotkania w ramach „Projektu Kariera – Wybieraj Mądrze”, które zaplanowano na październik oraz listopad. Szczegółowe informacje o tym, jak się na nie zgłaszać znajdują się tutaj.

 

Zachęcam do przeczytania artykułu „Bezrobotna młodzież w województwie pomorskim”, który porusza takie kwestie jak przyczyny bezrobocia młodzieży i sytuację tej grupy na pomorskim rynku pracy. Więcej tutaj.

Warto również zapoznać się z artykułem o brakach kadrowych w sektorze IT, gdzie poszukiwani SA pogromcy hakerów. Więcej informacji tutaj.

 

Seminarium online pn. ”Doradca zawodowy w świecie VUCA”  organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dla uczestników Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego odbędzie się 09 czerwca 2021 r. w godz. 10:00–14.30. Zgłoszenia do udziału w seminarium należy dokonać w terminie do 31 maja br. pod linkiem tutaj.

 

W dniu 13.05.2021r. odbyła się konferencja online pt.:"Aktywni zawodowo mimo wszystko" dla doradców zawodowych, pedagogów i innych zainteresowanych. Celem konferencji było przedstawienie dobrych praktyk w zakresie przygotowania             i zatrudniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia w przyszłości pracy zarobkowej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za przygotowanie wystąpień i ciekawych prezentacji multimedialnych                    a uczestnikom za aktywny udział. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę i pomysły na zwiększenie potencjału zawodowego uczniów z niepełnosprawnością uczestnicy konferencji wykorzystają w  swojej pracy i wpłynie to korzystnie na aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością. Prezentacje prelegentów do pobrania na stronie internetowej PPP w Pucku. Link tutaj.

 

Interesujący artykuł dotyczący wyboru szkoły ponadpodstawowej - zachęcam do zapoznania się. Więcej tutaj.

 

Uważam, że jeszcze przydatny będzie dla uczniów link dotyczący punktacji za udział w konkursach. Wykaz konkursów tutaj.

 

Zachęcam  do korzystania z polecanej w wojewódzkiej sieci konsultantów doradztwa zawodowego strony, którą warto udostępnić uczniom, by mogli skorzystać z kalkulatora punktów (będą to oczywiście dane szacunkowe). Link tutaj.

 

Polecam do przeczytania artykuł koleżanki z wojewódzkiej sieci konsultantów doradztwa zawodowego „Młodzież a kompetencje przyszłości, czyli jakie umiejętności są i będą poszukiwane przez pracodawców?”. Link tutaj.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUCKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zachęcam ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pucki na rok szkolny 2021/2022. Informator tutaj.

 

Aktualny harmonogram rekrutacji do szkół 2021 tutaj.

 

UWAGA! Pomorska Sieć Doradztwa Zawodowego zaprasza wszystkich doradców, nauczycieli, pedagogów i psychologów na bezpłatny webinar prezentujący nowe narzędzie do pracy doradczej, wychowawczej oraz coachingowej - „Karty wyboru PROFESKI”.

Webinar odbędzie się na platformie ClickMeeting we wtorek 23.02.2021 r. w godz. 19.00 – 20.00

Aby wziąć udział w webinarze, należy kliknąć w link tutaj.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, zaprasza do udziału w konferencji "Doradztwo zawodowe a współczesny rynek pracy", która odbędzie się 26 lutego br. za pośrednictwem platformy e-learningowej ZOOM. Konferencja organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i jest skierowana do doradców zawodowych, pracowników poradni pedagogiczno - psychologicznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli oraz pracowników bibliotek pedagogicznych. Więcej informacji o konferencji,  w tym rejestracja tutaj.

 

Pomorskie.eu: Standardy dla osób z niepełnosprawnościami na Pomorzu. To pierwszy taki dokument w kraju
Standard Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to dokument wypracowany przez grono ekspertów skupionych wokół Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia Sopot (OMGGS). Znajdują się tam takie rozwiązania jak na przykład szkolenia dla nauczycieli, urzędników, bezpłatne punkty porad prawnych czy doradztwo zawodowe – wszystko po to, by poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Więcej tutaj.

 

1 lutego br. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

Rozporządzenie wprowadza do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego cztery nowe zawody:

  • Technik dekarstwa

  • Technik robotyk

  • Podolog

  • Technik stylista

Ponadto dokonano następujących zmian w zawodzie "Opiekun medyczny" (532102):

  • wydłużono okres nauczania do 1,5 roku

  • wprowadzone szczególne uwarunkowanie związane z kształceniem w zawodzie: kształcenie w szkole prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

 

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją multimedialną pt.: „Wspierający rodzice”. Zawiera ona informacje dotyczące wspierania dziecka w wyborach edukacyjno – zawodowych oraz przydatne linki do stron internetowych, które pozwolą zorientować się rodzicom i dzieciom w ofercie szkół i instytucji wspierających właściwe wybory dalszej ścieżki kształcenia. Prezentacja tutaj.

 

Mapa karier zaprasza na spotkanie:  Praca w branży morskiej #ZawodowyStream

które odbędzie się w środę, 27 stycznia, o godzinie 18:00.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy w terminie spotkania wejść w link https://youtu.be/5YD6SDrBI5k

Można przekazać informację uczniom i zachęcić  ich do zasubskrybowania kanału #ZawodowyStream, na którym znajdą nagrania dotychczasowych spotkań. Więcej informacji tutaj.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie i Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego zapraszają na Seminarium  pt.: "Dobre praktyki w obszarze mobilności zawodowej i doradztwa zawodowego"  w dniu 28.01.2021 w godz. od 11.00 do 13.00

W trakcie spotkania zostaną przedstawione sopockie doświadczenia współpracy międzynarodowej i lokalnej na rzecz rozwoju mobilności zawodowej i doradztwa zawodowego.  W programie m.in Sopocki Model Doradztwa Zawodowego w teorii i praktyce.  Więcej tutaj.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, przy ścisłej współpracy z powiatowymi urzędami pracy, już po raz szósty zrealizował badanie dotyczące prognoz zapotrzebowania na zawody w województwie pomorskim.

Aby się dowiedzieć kogo będą poszukiwać pracodawcy w 2021 roku? Najnowsze wyniki badania Barometr Zawodów 2021 dla województwa pomorskiego tutaj. Do przeprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem barometru zawodów można zastosować udostępniony wcześniej na stronie materiał z aktywnym PDF opracowany przez B. Szymańską i J. Thiel.

 

Mapa Karier organizuje bezpłatne wydarzenie „ Noworoczny przegląd danych o rynku pracy i edukacji” Poniedziałek, 25 stycznia 2021 o 18:00 – 19:30. Link tutaj.

 

Seminarium o ZSK online : „Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości dla edukacji”.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do nauczycieli, dyrektorów szkół, reprezentantów placówek doskonalenia nauczycieli oraz innych podmiotów, które zajmują się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a także pozostałych osób,  zainteresowanych tematyką wydarzenia. Link tutaj.

 

W imieniu Fundacji Imago oraz Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Pomorska Sieć Doradców Zawodowych zaprasza Szkolnych Doradców ze szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim webinarium, podsumowującym efekty projektu „Doradcy zawodowi w szkole podstawowej”. Link tutaj.

 

Zamiast gali i wernisażu podsumowującego regionalny konkurs "Zawodowy zawrót głowy" proponujemy film - wersja online.

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miast Partnerskich "Przyjaciele" i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku. Projekt dofinansował Wójt Gminy Puck. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania. Teraz nie pozostaje nic innego jak pisać bajki o zawodach do kolejnej edycji książki dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje szkoleń dla doradców edukacyjno – zawodowych:

Zespół doradców zawodowych z Oddziału Zamiejscowego w Słupsku proponuje następujące formy doskonalenia dla doradców zawodowych:

- 13 stycznia 2021 – „Elastyczne formy zatrudnienia – umowy o dzieło, umowy zlecenia”, webinar. Link tutaj.

- 14 stycznia 2021 – „Jak się przebranżowić? 4 kroki do nowej pracy”, webinar.  Link tutaj.

- 15 stycznia 2021 – „Trening kreatywności w pigułce”, webinar . Link tutaj.

- 20 stycznia 2021 – „Jak prowadzić zdalne lekcje przy pomocy narzędzi Google?” Link tutaj.

- 21 stycznia 2021 –„Jak skutecznie uczyć przedsiębiorczości. Rola metod aktywizujących w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości”, warsztat zdalny. Link tutaj.

- 25 stycznia 2021 –„Co zrobić, żeby chciało się chcieć – motywowanie do pracy”, webinar. Link tutaj.

- 25 stycznia 2021 – „Jak płonąć ale nie spłonąć czyli o tym, jak być kreatywnym i nie wypalić się zawodowo”, szkolenie online. Link tutaj.

- 28 stycznia 2021 – „Kompetencje przyszłości. Pracownik przyszłości”, warsztaty zdalne. Link tutaj.

- 28 stycznia 2021 – „Quiz, czyli jak stworzyć test, quiz online”, warsztaty zdalne. Link tutaj.

Z Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych. Zawody przyszłości - kogo będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat?. Warto przeczytać. Więcej tutaj.

 

Mapa Karier przygotowała webinarium "Doradztwo zawodowe w Liceum" - w sieci pojawiło się nagranie. Więcej tutaj.

 

Webinaria dla doradców zawodowych - wprowadzenie do pracy z materiałami edukacyjnymi STARTER PACK - PRACA PRZYSZŁOŚCI. Więcej tutaj.

 

Zachęcam do wykorzystania prezentacji pt. "Wskazówki właściwego wyboru szkoły" przeznaczonej dla uczniów i doradców zawodowych. Więcej tutaj.

 

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości w Powiecie Puckim - podsumowanie. Więcej tutaj.

 

Zachęcam do wykorzystania w ramach lekcji online z doradztwa zawodowego na temat "Kompetencje przyszłości - przedsiębiorczość w cenie" filmiku przygotowanego przez PUP w Pucku pt. "Jestem kreatywny, będę przedsiębiorczy, czyli przedsiębiorczość w cenie". Link tutaj.

Na podsumowanie zdobytej wiedzy uczniowie mogą wykonać quizz "Olimpiada przedsiębiorczości" (wyniki automatycznie się zapisują) link aktywny do 25 grudnia 2020r.. Link tutaj.

 

Informacja dla doradców zawodowych i nauczycieli przedsiębiorczości - 19.11.2020r. - wydarzenia online w PUP w Pucku w związku z Pomorskimi Dniami Przedsiębiorczości. Więcej tutaj.

 

Zachęcam do obejrzenia ciekawych propozycji prowadzenia zajęć online  z doradztwa zawodowego, które miałam okazję poznać w ramach szkolenia z Mapą Karier w dniu 04.11.2020 roku od godz. 18.00 – 19.45. Link tutaj.

 

Myślę, że warto skorzystać z proponowanych narzędzi z doradztwa zawodowego lub potraktować je jako inspirację do własnych opracowań i pomysłów.

Zestaw narzędzi do pracy na zajęciach z doradztwa zawodowego. Link tutaj.

 

Propozycje szkoleń dla doradców zawodowych – może ktoś będzie chciał skorzystać:

17 listopada 2020 – „Jak zwiększyć swoją energię w życiu i biznesie”, webinar. Link tutaj.

17 listopada 2020 –„Energizery i lodołamacze na dobry początek i dobrą energię na zajęciach z doradztwa zawodowego i podstawach przedsiębiorczości”, warsztaty zdalne. Link tutaj.

 

17 listopada 2020 –„Narzędzia dla doradców zawodowych  - propozycja Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, webinarium. Link tutaj.

19 listopada 2020 – „ABC doradcy zawodowego – rozmowa doradcza indywidualna”, warsztaty zdalne. Link tutaj.

23 listopada 2020 – „Tolerancja i prawa człowieka – jak z nimi pracować?”, warsztaty zdalne. Link tutaj.

23 listopada 2020 – „Mam czas…czy to możliwe?  - sztuka zarządzania czasem”, webinarium. Link tutaj.

25 listopada 2020 – „Trudne powroty – o reemigrantach”, webinarium. Link tutaj.

Zapraszam w imieniu własnym i organizatorów -nauczycieli i uczniów do udziału w wydarzeniu online "Pomorskie Dni Przedsiębiorczości", które odbędą się w dniachn18 - 19 listopada 2020r. - więcej tutaj.

 

Informacja o wydarzeniu: "Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020". Odkryj swój talent i spotkaj się z nami
9 listopada 2020 roku, o godzinie 12:45. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

- program tutaj

- link do rejestracji tutaj

Proponuję do wykorzystania podczas zajęć zdalnych z doradztwa zawodowego z uczniami

"Barometr zawodów" – prognoza sytuacji w zawodach. Prezentacja i ćwiczenia w formie aktywnego pdf. Autorki: Justyna Thiel i Barbara Szymańska:

- Barometr zawodów prezentacja

- Barometr zawodów ćwiczenia

 

Wydział ekonomiczny UG zaprasza do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli na Otwarte Wykłady Ekonomiczne realizowane w formie online.   Więcej informacji tutaj.

 

Zachęcam do korzystania z pozycji książkowych i innych źródeł z zakresu doradztwa zawodowego dostępnych w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej Filia w Pucku. Aktualne zestawienie bibliograficzne tutaj.

 

W ramach PSP Zletter pojawiły się ciekawe artykuły i informacje z obszaru rynku pracy i poradnictwa zawodowego. Zachęcam do zapoznania się z nimi i wykorzystania w swojej pracy z uczniami.

- Młodzież a kompetencje przyszłości, czyli jakie umiejętności są i będą poszukiwane przez pracodawców? - link tutaj.

- Przyszłość rynku pracy: zawód czy kompetencje? - link tutaj.

Jako inspirujące narzędzia można wykorzystać pomysły zawarte w Międzynarodowym zbiorze metod z zakresu doradztwa zawodowego w ujęciu grupowym - link tutaj.

 

Webinarium EPALE: Trendy w doradztwie edukacyjno-zawodowym 2020. 01.10.2020r. godzina 18:00. Link tutaj.

 

Propozycje doskonalenia dla nauczycieli szczególnie przydatne w obecnej sytuacji epidemiologicznej:

- Nauczanie hybrydowe w praktyce. 12 września 2020 r. - link tutaj

- Praca zespołowa w nauczaniu zdalnym. 06 października 2020 r. - link tutaj

Kolejne propozycje szkoleń dla doradców zawodowych z zakresu metod pracy:

- „16 pomysłów na wartościowe i interaktywne zajęcia z Doradztwa”, szkolenie online, Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia. 17 i 21 września 2020r. - link tutaj

- „Metody coachingowe w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych i doradcy zawodowego”, warsztaty stacjonarne, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. 24 września 2020r. - link tutaj.

 

Propozycje szkoleń dla nauczycieli i doradców zawodowych organizowanych przez CEN w Gdańsku:

- Gry w pracy z uczniem zdolnym - szczegóły tutaj.

- Jak wykorzystać wiedzę z neurodydaktyki w pracy z uczniem? - szczegóły tutaj.

- Praca zespołowa w nauczaniu zdalnym - szczegóły tutaj.

 

Kolejna propozycja doskonalenia to wydarzenie online "Wizyta studyjna doradców zawodowych w McKinsey& Company", które odbędzie się w piątek 25 września 2020r. w godzinach 9.30 - 12.00. Szczegóły tutaj.

 

IBE organizuje projekt "Doradztwo zawodowe w szkole - wsparcie dla nauczycieli", którego celem jest praktyczne przeszkolenie nauczycieli przedmiotowych prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego. Udział w wydarzeniu online, które odbędzie się 8 września 2020r. (wtorek) w godzinach 20 - 21 jest bezpłatne. Więcej informacji tutaj.

 

Nowy rok szkolny 2020/2021 już się rozpoczął. Doradcy zawodowi dokonują ewaluacji WSDZ funkcjonujących w szkołach. W związku z tym zachęcam do uczestnictwa w darmowym webinarze "czas na WSDZ - jak zaplanować i ewaluować doradztwo zawodowe". Szczegóły i link do rejestracji tutaj.

 


 

Archiwum aktualności

Propozycja do zajęć z doradztwa zawodowego przygotowana przez konsultanta z powiatu malborskiego. KOP - karta odkrywania potencjału. Więcej tutaj.

Egzaminy zewnętrzne - podstawowe informacje, wytyczne MEN, CKE GIS. Więcej tutaj.

 

W dniu 29.05.2019r. o godz. 10.00 w PCKZiU w Pucku odbyło się spotkanie sieci doradców edukacyjno – zawodowych zorganizowane przez powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego Justynę Thiel. Współorganizatorem spotkania był również PUP w Pucku w ramach przedsięwzięcia „Doradź mądrze”. Więcej tutaj.

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE KARIERY NA STARCIE!

PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą                w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego. POBIERZ DOKUMENTY: www.prospera.pl lub www.ateneum.edu.pl

 

W dniu 16.05.2019 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyło się spotkanie z siecią nauczycieli doradców  edukacyjno - zawodowych z Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Czytaj więcej.

 

Rekrutacja 2019 - niezbędnik kandydata tutaj.

 

Wizyta studyjna doradców zawodowych w firmie „SKAT Transport sp. z o.o.” w Gdańsku. Zapisy tutaj.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji "Odnajdź siebie. Doradztwo zawodowe w świetle potrzeb pomorskiego rynku pracy". Link do rejestracji tutaj.

 

Powiatowe Targi Edukacji i Pracy - więcej tutaj.

 

Wizyta studyjna doradców zawodowych w firmie „SKAT Transport sp. z o.o.” w Gdańsku. Link do rejestracji.

 

Szkolenie "Design thinking w edukacji – praktyczne narzędzia do pracy z uczniami. Szkoła z klasą". Link do rejestracji.

 

Rekrutacja 2019/2020 – oferta szkół prowadzonych przez Powiat Pucki. Link.

 

Nowe rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego, które będzie obowiązywało od 1 września 2019 r. Link.

 

REKRUTACJA 2019/2020 – Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty. Link.

 

Informacja miesięczna o rynku pracy województwa pomorskiego w grudniu 2018 r. Informacja tutaj.

 

Oferty szkoleń dla doradców w zakładce "Dla doradców".

 

Publikacje oraz nabór kandydatów na ekspertów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020w zakładce "Dla doradców".

 

Prezentacja multimedialna ze spotkania Starosty Powiatu Puckiego z przedstawicielami Rad Rodziców z dnia 03.01.2019r.Tutaj.

 

Bezpłatne szkolenia dla doradców zawodowych. Szczegóły w linku.

 

Pojawiły się projekty rozporządzeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z doradztwem zawodowym. Obecnie można zgłaszać swoje uwagi. Więcej szczegółów w zakładce "Dla doradców".

 

Dla doradców do wykorzystania w trakcie zajęć z uczniami - informacja miesięczna o rynku pracy woj. pomorskiego (listopad 2018r.. Materiały dostępne w zakładce "Dla doradców".

 

Spotkanie przedstawicieli rad rodziców ze starostą puckim w dniu 03.01.2019r.Więcej tutaj.

 

Zaproszenie Starosty Puckiego na spotkanie dotyczące rekrutacji do powiatowych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020.

 

NOWE!!! Oferta kursów dla uczniów szkół zawodowych. Link tutaj.

 

NOWE!!!. Doradztwo zawodowe na matematyce, newsletter ORE, zmiany w szkolnictwie branżowym. To wszystko w zakładce "Dla doradców".

 

Materiały dotyczące rekrutacji do szkół na rok szkolny 2019/2020. Prezentacja rekrutacja tutaj. Plakat rekrutacja A4 tutaj. Plakat rekrutacja A3 tutaj.

 

Wizyta  studyjna dla nauczycieli doradców zawodowych ze szkół z terenu powiatu puckiego. Więcej informacji tutaj.

 

Publikacje Akademii NASK (dla dwóch grup wiekowych) zawierające informacje, scenariusze lekcji, materiały pomocnicze.

Tematyka np.,,Wpływ innych na nasz wizerunek w sieci’’; ,,Jeden równa się cztery – o czterech płaszczyznach wypowiedzi’’; ,,Okiem rekrutera.Jakie wrażenie na pracodawcy wywiera Twój profil?’’; ,,Co o Tobie mówi Twój profil?- Media społecznościowe a szukanie pracy’’. Publikacje w załącznikach - załącznik 1 - 13-15 lat, załącznik 2 - 16-18 lat.

 

Wykład "Poradnictwo kariery w XXI w. / Career Consueling in 21st c., prof. Maria Duarte z Lizbony. Wykład dotyczy współczesnych trendów w doradztwie zawodowym i koncepcji life designing. Link do wykładu.

 

Zachęcam do zapoznania się: W jednym miejscu zeszyty metodyczne dla doradców. Link tutaj.

 

W zakładce "Dla doradców" znajdują się propozycje literatury. Zachęcam do zapoznania się.

 

Szkolenie "Techniki coachingowe w pracy doradcy zawodowego". Link do rejestracji.

 

Wizyta studyjna doradców zawodowych w stoczni CRIST S.A. w Gdynia 15 listopada. Zobacz więcej.

 

Szkolenie "Jak przygotować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego? - edycja 2. Link do rejestracji.

 

Zaproszenie na konferencję „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej”. Szczegółowe informacje tutaj.

 

Bieg Charytatywny - Dwójka biegnie w rytmie serca. zbieranie funduszy dla Pauliny chorującej na białaczkę oraz Konrada - cierpiącego na mięsaka kościopochodnego - absolwentów II LO w Gdyni. Link do zapisów.

 

Szkolenie Marketing szkół i placówek oświatowych 2018 - ORE. Link do rejestracji.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w warsztatach „Efektywna współpraca z uczniami i rodzicami - jak budować relacje i reagować w sytuacjach trudnych?”, organizowanych w ramach cyklu spotkań pn. „Doradź mądrze”, które odbędą się w dniach 18.10.2018 r. lub 24.10.2018 r. w Gdańsku. Więcej tutaj. Karta zgłoszenia.

 

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pucku na rok szkolny 2018/2019 z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego. Więcej tutaj.

 

W dniu 20.09.2018 r. nauczycielki ze szkół prowadzonych przez Powiat Pucki -  p. J. Thiel ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pucku, powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego i p. E. Koss Wrosz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie, nauczycielka matematyki i doradca zawodowy - promowały Powiatowy Zespół Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego działający na terenie Powiatu Puckiego. Zobacz więcej tutaj.

 

Trwa rekrutacja na szkolenie WSDZ. Jak przygotować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego? Link.

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminaria dotyczące Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji! Seminarium 1 - dniowe - link. Cykl seminariów - link.

 

Krótkie podsumowanie na temat działalności sieci nauczycieli. Link.

 

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. poz. 1675) opublikowane. Link.

 

Ciekawe szkolenia w CEN:

- Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji w szkole. Link do rejestracji tutaj.

- Elementy mediacji w edukacji szkolnej. Link do rejestracji tutaj.

- Jak przygotować Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego? Link do rejestracji tutaj.

- Stres – definicja i sposoby radzenia sobie z nimi. Link do rejestracji tutaj.

 

Pilotaż projektu międzynarodowego E-evalinto, który ma na celu promowanie mentoringu wśród uczniów, aby przeciwdziałać zjawisku wczesnego porzucania szkoły przez uczniów ze środowiska migracyjnego. Więcej tutaj.

 

Zaproszenie dla doradców zawodowych na spotkanie metropolitarnej grupy roboczej w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego. Spotkanie odbędzie się 11 września br. w godzinach 10:00-14:00 w Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, ul. Młyńska 11.Zgłoszenia można nadsyłać do 05 września br. na adres e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl. Program tutaj.

 

Konferencja dla doradców zawodowych "Okiem praktyka - inspirujące trendy w doradztwie zawodowym" - 20 wrzesnia CEN Gdańsk. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Zapisy na konferencję tutaj.

 

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 16 sierpnia br. podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument ten wejdzie w życie od 1 września br. Więcej informacji tutaj.

 

Kwartalnik Doradca Kariery - bądź na bieżąco! Jedyny w Polsce specjalistyczny kwartalnik dla doradców zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z opisem bieżącego numeru: www.doradca-kariery.pl 

 

Nowe informacje i propozycje dla doradców w zakładce "Dla doradców".

 

Do 20 sierpnia można zgłaszać kandydatów do nagrody VET dla nauczycieli i szkoleniowców przyznawanej przez Komisję Europejską wraz z grupą ekspertów „Platformy Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, Obessu i ETUCE. Więcej informacji tutaj.

 

Publikacja: Nadzieja i aktywne zaangażowanie w poradnictwie kariery. Zachęcam doradców do przeczytania. W zakładce

"Dla doradców".

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów, nauczycieli kształcenia zawodowego, doradców zawodowych oraz pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na trzy ogólnopolskie spotkania konsultacyjne, które odbędą się w maju i czerwcu br . Celem spotkań jest wypracowanie rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz do metodyki doradztwa zawodowego. Szczegółowe informacje.

 

Bezpłatne warsztaty "Jak pomóc rodzicom wspierać dzieci w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej?" Link do rejestracji.

 

Jest już otwarta rejestracja na szkolenie "Techniki coachingowe w doradztwie zawodowym".
Warsztaty odbędą się 21 maja 2018r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Link do rejestracji.

 

Zaproszenie na konferencję pt. „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy

i wyzwania” organizowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach wdrażania Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego stanowiącego zobowiązanie Samorządu Województwa Pomorskiego wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Więcej tutaj.

 

Nowy informator z ofertą szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pucki na rok szkolny 2018/2019 tutaj.

 

Warsztaty "Budowanie efektywnych zespołów przedmiotowych nauczycieli kształcenia zawodowego" - link do rejestracji.

 

Konkurs organizowany w ramach Powiatowych Targów Edukacji i Pracy w Pucku  - Escape room "Zawodowe ABC i nie tylko" rozstrzygnięty !!! Relacja i wyniki tutaj.

 

„MŁODA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POWIECIE PUCKIM” – Targi Edukacji i Pracy. Targi Edukacji i Pracy odbędą się 21 marca od godz. 9.00 na hali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18. Szczegóły tutaj.

 

Zapraszamy do udziału w Targach Edukacyjnych, połączonych z mobilnym szkoleniem organizowanych przez Zespół EduTeam. Szczegóły tutaj. Karta zgłoszenia tutaj.

 

Międzynarodowa konferencja „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe – pomost pomiędzy uczniem a rynkiem pracy” - zobacz notatkę.

Zachęcam uczniów klas gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym na logo Powiatowych Targów Edukacji i Pracy                    w Pucku. Regulamin znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Pucku. Link

 

Bezpłatne warsztaty dla doradców zawodowych - informacje w zakładce "Dla doradców".

 

W dniu 14.02.2018 r. w ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego odbyło się spotkanie nauczycieli - doradców edukacyjno –zawodowych ze szkół z terenu powiatu puckiego. Notatka ze spotkania tutaj.

 

Planszowa gra dydaktyczna opracowana przez nauczycielki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie "Kłaninka"                        w zakładce "Dla doradców".

 

Zapraszam do skorzystania z oferty szkoleniowej dla nauczycieli: "Warsztaty na temat pracy z grupą" w CEN - link do rejestracji.

"Kurs e-learningowy dla początkujących doradców" w ORE - link do rejestracji.

 

Proste i darmowe programy do tworzenia grafiki w sieci - link.

 

Możliwość udziału w programie: "Polskie Agencje Zatrudnienia centrami skutecznej aktywizacji kobiet". Celem projektu jest zaadaptowanie, wypracowanie i wdrożenie nowego, kompleksowego rozwiązania, zwiększającego efektywność działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. Udział w projekcie jest bezpłatny (zwracane są koszty dojazdu, zapewnione wyżywienie, nocleg             i materiały szkoleniowe). Po więcej informacji zapraszamy Państwa na stronę projektu: Portal Aktywizacji Zawodowej

 

Propozycja szkolenia - niekoniecznie związanego z doradztwem, ale przydatnego "Sytuacje konfliktowe

w szkole". Zgłoszenia: poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Centrum Arrupe (zakładka programy i zapisy): www.arrupe.org

 

Zaproszenie na bezpłatne certyfikowane szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego w szkole. Szczegóły tutaj.

 

Mapa Karier to interaktywne narzędzie doradztwa zawodowego do wykorzystania również samodzielnie, na godzinach wychowawczych czy zastępstwie. Mapa pozwala odkrywać, lepiej poznać zawody i najważniejsze dane o nich, oraz planować swoje ścieżki edukacyjne prowadzące do różnych zawodów. Link w zakładce "Dla doradców".
 

 

KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT PUCKI 2018. Temat pracy konkursowej "Dlaczego moja szkoła jest wyjątkowa?". Regulamin konkursu tutaj.

Szkolenie dla doradców "Rozmowa doradcza jako narzędzie pracy doradcy zawodowego". Więcej tutaj.

 

Propozycje do wykorzystania podczas indywidualnych lub grupowych zajęć z uczniami w ramach doradztwa zawodowego - szczegóły w zakładce "Dla doradców".

 

Projekty realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Pucku - szczegóły w zakładce "Dla doradców".

 

W dniach 07.12.2017r. i 08.12.2017r w CEN w Gdańsku odbyło się szkolenie dla koordynatorów wojewódzkiej sieci doradców zawodowych pt. Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w praktyce" prowadzone przez p. Agnieszkę Ciereszko z Virtus Centrum Wsparcia, Aktywności i Rozwoju w Poznaniu. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz posługiwanie się narzędziami diagnostycznymi metodami aktywizującymi klientów. 

Najciekawsze materiały i propozycje ćwiczeń oraz pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać podczas prowadzenia zajęć  z doradztwa zawodowego z dziećmi i młodzieżą znajdują się w zakładce "Dla doradców" - materiały pomocnicze. Justyna Thiel - Powiatowy koordynator d/s doradztwa zawodowego.

 

Prezentacje ZUS dotyczące lekcji o ubezpieczeniach społecznych oraz WUP na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy poza granicami naszego kraju - materiał dla nauczycieli w zakładce dla doradców. Materiały można wykorzystać do prowadzenia zajęć z uczniami szkół ponadgimnazjalnych bądź nawiązać współpracę z instytucjami - autorami prezentacji.

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH. Zobacz.

 

Monitor edukacji i kształcenia 2017 - Polska. Zobacz.

 

Najnowszy numer Edukacji Pomorskiej. W numerze aż 3 artykuły o doradztwie zawodowym!!! Więcej w zakładce "Dla doradców".
 

W piątek 03.11.2017 roku w budynku PCKZiU w Pucku odbyły się warsztaty szkoleniowe pt.: „Nowoczesny doradca” przeznaczone dla doradców edukacyjno - zawodowych pracujących w szkołach na terenie powiatu puckiego. Więcej tutaj.

 

W zakładce "Dla doradców" dodano nowe linki dotyczące - metod diagnostycznych, scenariuszy zajęć, informacji o zawodach, wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Zobacz.

 

Bezpłatne szkolenie dotyczące Assesment Center. Link.

 

Zaproszenie na szkolenie pt. Narzędzia diagnostyczne w pracy doradcy edukacyjno - zawodowego, które odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku dnia 7.11.2017 w godz. 10.00-15.00. Szkolenie jest bezpłatne. Link do rejestracji.

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu tworzenia WSDZ, które odbędzie się 24 października w CEN. Szkolenie jest bezpłatne. Link do rejestracji tutaj.

 

Zaproszenie na spotkanie z mówcą motywacyjnym, raperem Arkadiuszem Zbozieniem (Arkadio). Zaproszenie   Plakat

 

Notatka ze spotkania sieci konsultantów powiatowych z dnia 04.10.2017r. Więcej tutaj.

 

Programy doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej i w branżowej szkole I stopnia. Więcej tutaj.

 

Zapraszamy uczniów szkół  Powiatu Puckiego do udziału w XIII edycji zawodów w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości.

Więcej informacji tutaj.

 

Dla doradców - wizyta studyjna w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii. Więcej informacji tutaj.

 

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli szkół zawodowych, trenerów, edukatorów, przedsiębiorców, w tym rzemieślników, młodzieży oraz osób zainteresowanych dualnym systemem kształcenia w zawodach: elektryk, monter izolacji budowlanych, technik technologii żywności oraz prowadzeniem działalności ekologicznej w wyżej wymienionych obszarach. Zaproszenie na warsztaty tutaj , Program warsztatów tutaj.

 

Konkurs dla uczniów szkół zawodowych promujący kształcenie zawodowe - Konkurs filmowy RefeNnet. Więcej informacji tutaj.

 

Bezpłatne warsztaty dla uczniów "Sopocki radioodbiornik - warsztaty popularyzujące wiedzę z zakresu elektroniki programowania”. Więcej informacji tutaj.

 

Pomorska sieć doradców zawodowo-edukacyjnych - jest to sieć, która działa przy Centrum Edukacji Nauczycieli od wielu lat i ma charakter otwarty. To znaczy, że w spotkaniach mogą uczestniczyć osoby związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym. Można się już rejestrować. Pierwsze spotkanie 13 września.

Relacja ze spotkania sieci konsultantów powiatowych w dniu 23.08.2017r. w CEN w Gdańsku. Więcej informacji tutaj

Powstała strona internetowa: www.powiatoweszkoly.pl która zawiera przydatne informacje dla uczniów szkół gimnazjalnych w podjęciu swojej ścieżki zawodowejWięcej informacji po kliknięciu.

Rusza cykl audycji telewizyjnych o szkolnictwie branżowym. Więcej informacji po kliknięciu.

21.03.2017 r. w hali POSM w Pucku odbyły się Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Więcej informacji po kliknięciu.

21.03.2017 r. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Mój wymarzony zawód". Więcej informacji po kliknięciu.

21.03.2017 r. odbyło się spotkanie : „Rola pracodawców w szkolnictwie zawodowym w powiecie puckim – rok po debacie”. Więcej informacji po kliknięciu.

07.02.2017 r. odbyło się szkolenie z "Metod coachingowych dla nauczycieli". Więcej informacji po kliknięciu.

5.01.2017 r. odbyło się III spotkanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Więcej informacji po kliknięciu.

29.11.2016 r. odbyło się II spotkanie Powiatowego Zespołu Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Więcej informacji po kliknięciu.

 

11.10.2016 r. Powołano Powiatowy Zespoł Wsparcia Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego. Więcej informacji po kliknięciu.